de Banier

Toen bouwde Mozes het altaar en noemde het: De Heer is mijn Banier

Een ontmoetingsplaats tussen God en mensen

De Banier: ontmoetingsplaats tussen God en mensen. De naam “De Banier” staat voor “de Here is onze Banier”. Wij zijn veilig in Hem, leven onder Zijn banier en Zijn bescherming. De visie van de Banier is om een plek te zijn waar mensen God en elkaar kunnen ontmoeten.

U bent van harte welkom in een van onze samenkomstenen

SAMENKOMSTEN

De zondagse samenkomsten beginnen met een tijd van zang en muziek als hulpmiddelen om tot aanbidding van God te komen. Daarna is er een tijd van preken en onderwijs. We vinden het belangrijk om in onze diensten God alle ruimte te geven door het werk van de Heilige Geest, bijvoorbeeld d.m.v. profetie, door Hem geleide voorbede, of de handen op zieken te leggen. We benadrukken daarbij dat de Bijbel steeds ons vaste fundament blijft.

AANBIDDING

Binnen de gemeente heeft aanbidding een belangrijke plaats. De zondagse samenkomsten beginnen we met een tijd van aanbidding. We willen God eren en prijzen. Hem alle lof geven die Hem toekomt. In de tegenwoordigheid van God is er een ontmoeting tussen Hem en mensen. Hierin staan wie actief open voor zijn Geest. We geloven dat God tot ons spreekt en dat in Zijn tegenwoordigheid wonderen, genezing en bevrijding plaatsvinden.

KINDEREN

In het onderwijs aan de kinderen sluiten wij zoveel mogelijk aan bij het onderwijs  dat de volwassenen krijgen. Wij gebruiken onderwijs dat door Beryl Voorhoeve is geschreven. Het eerste deel van de dienst zitten de kinderen bij hun ouders. Daarna gaan ze met de kinderwerkers mee naar hun eigen kinderdienst.

De Heer is mijn Banier

De Banier is een christelijk kerkgenootschap met een evangelische- charismatische visie. Ons doel is God te eren om wie Hij is en zelf te groeien in onze liefde tot God en onze naasten. Wij stimuleren onze leden om verder te groeien in hun relatie met God. Dat doen we door middel van onze zondagse samenkomsten, onze tweewekelijkse gebedsavonden en conferenties. Blader rustig door deze website heen en ontdek wie wij zijn en wat we doen. U bent van harte welkom om onze zondagse samenkomsten te bezoeken, of neem contact met ons op via het contactfomulier.

Komende activiteiten

Zondag 15 maart

Geen dienst

Geen dienst vanwege het afraad van grote sociale contacten door het IRVM

Zondag 22 Maart

Aanvang 10.00 uur

Spreker: Herman Boonstra
Aanbidding :  Marnix & Josien
kinderdienst

Zondag 29 februari

Aanvang 10.00 uur

Spreker: Rob ten Cate
Aanbidding: Zamar
Kinderdienst

U bent van harte welkom in een van onze 
samenkomsten

Wij komen elke zondag samen in het gebouw van het 
Ichtus College, Jan Ligthartstraat 5, Kampen. 
Aanvang: 10.00 uur.

AGENDA

Heeft u vragen?

Vul het onderstaande formulier in en wij antwoorden zo snel mogelijk.